Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ihracatçı ve KOBİ'leri ilgilendiren reeskont kredileri ile ilgili değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetlerini düşürdü. İhracatçıların ve KOBİ'lerin finansmana erişimi artarken, finansman maliyetleri yaklaşık 15 puan azalacak.

Buna göre mikro işletmeler için reeskont limiti 5 milyon TL, küçük işletmeler için 50 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için de 250 milyon TL olarak güncellenecek.

Editör: TE Bilisim