banner84

banner87

banner106

banner110

banner88

banner109

01.03.2019, 08:51

Kocasını Öldüren Kadın Emekli Maaşı Alabilirmi?

Merhaba Sevgili Dostlar;

Evet sevgili dostlar son yıllarda özellikle ülkemizde kadın cinayetlerini hemen hemen her gün gazete televizyon veya sosyal medyada karşımıza çıkmaktadır. Bugün sizlere olayın bir diğer boyutunu yani SGK boyutu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hak sahipliği eşlerden birinin vefatıyla diğerine sahip olduğu maddi haklar kalmakta yani kısacası emekli bir kişininin veya öldükten sonra emekli olacak bir kişinin ilk derecede eşi çocukları eğer yoksa anne babası hak sahibi sıfatıyla maaş almaktadır.

Peki eşini öldüren bir kişi hak sahibimidir? Emekli maaşı alabilirmi? Bu konuyla ilgili mevzuat ne diyor o konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Öncelikle şunu belirtmeliyim Mirastan yoksunluk sebeplerini düzenleyen Türk Medeni Kanununun 578. maddesi (eski 520. madde) miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlerin mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemeyeceklerini hükme bağlamıştır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun “Dul ve Yetim Aylığının Bağlanmayacağı” halleri düzenleyen 77. maddesi hükmünde de; Kendisinden aylık bağlanacak, iştirakçiyi veya emekli, adi malullük veya vazife malüllüğü aylığı alanı, Kasten ve haksız yere öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenlere veya bu kanun gereğince adi malül sayılacak hale getirenlere;” düzenlemesine yer verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 578. maddesinde sayılan mirastan yoksunluk nedenleri ve bu düzenlemeye koşut bulunan 5434 sayılı Kanunun 77. maddesi sosyal güvenlik hukuku alanında da evrensel hukuk ilkeleri arasında yer alan “hiç kimsenin kendi kusurundan yararlanamayacağı” ilkesinin uygulamasını zorunlu kılmaktadır

Ancak 506 sayılı kanunda bir boşluk vardır bu kanun da eşlerden birinin birbirini öldürmesi halinde maaş bağlanamıyacağına dair bir hüküm yoktur yalnız yukarıda yazılan haller çerçevesinde değerlendirilmekte ve eşini öldüren kişiye maaş bağlanmamaktadır.

Sevgili dostlar ağır tahrik veya bir başka bir sebepten dolayı kişi öldürdüğü kişinin maaşından veya mirasından yararlanmak için öldürmemiştir. Ancak eşini öldüren kişi öldürdüğü kişinin haklarından ve mirasından yararlanamaz. Yani maaş kalacak diye eşinizi öldürmenin bir manası yok.

Tekrar görüşmek üzere Hoşça kalın Dostca kalın.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye bu soruyu tartışıyor! Sizce 'Cağ kebabı' hangi yöreye ait
Türkiye bu soruyu tartışıyor! Sizce 'Cağ kebabı' hangi yöreye ait
Günlük GazetelerTümü