GÜBRETAŞ DEĞİL MÜBAREK BURSATAŞ!

OĞUZHAN ŞAHİNKAYA VE GÜBRETAŞ HAKKINDA GAZETEMİZDE ÇIKAN 02.02.2021 TARİHLİ SON HABER SONRASI GÜBRETAŞ VEKİLİ AV.NURİ KÖSE TARAFINDAN ANKARA 40. NOTERLİĞİ’NİN 16.02.2021 TARİH VE 4306 YEVMİYE NUMARALI İHTARNAMESİ İLE TEKZİP TALEP EDİLMİŞ OLUP TEKZİP METNİNDE GEÇEN İDDİALAR VE CEVAPLARIMIZI KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNUYORUZ.

BURSA HABER 21.02.2021, 21:16 23.02.2021, 23:35
GÜBRETAŞ DEĞİL MÜBAREK BURSATAŞ!

GÜBRETAŞ Ankara 40.Noterliği’nin 16.02.2021 tarih ve 4306 yevmiye numaralı ihtarnamesinin açıklamalar kısmında Bursa Sancak Gazetesi’nin 02.02.2021 tarihli sayısının 1.ve 4.sayfasında gazetemiz yazarı Muhammed Tayyar Türkeş tarafından kaleme alınan “Oğuzhan Şahinkaya Vergi Denetimine Tabi Mi?” başlıklı yazının gerçek dışı olduğu, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu ile ön kabule dayalı hükümsüz bir infaz girişimi olduğu, basın ahlakı ve ciddiyeti ile örtüşmediği, bilgi sağlama ve yayma hakkıyla bağdaşmadığı, suç teşkil ettiği  belirtilerek 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca tekzip talep edilmiştir.

Tekzip metninizde haberde geçtiği üzere GÜBRETAŞ tarafından hisse geri alımı yapılmamasına yönelik açıklamaların haksız ve kötü niyetli olduğu, yazının şirket ve yöneticilerini hedef aldığı, kişilik haklarını ihlal ettiğini, kamuoyunu yanlış yönlendirerek şirket ve yöneticilerin zarar görmesine neden olduğu, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2019 ve 2020 yılları için dağıtılacak kar bulunmadığından geri alımın yasal olarak mümkün olmadığı,

Haberle şirket ve yöneticilerinin kişilik haklarının ihlali yanında Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu’nun işlendiği, haberin şirketin değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyecek yanıltıcı ve piyasayı manipule edici olduğu, gerçeği yansıtmayan piyasa verilerinin oluşmasına sebebiyet verilerek gerçek arz ve talebin oluşması engellenerek yapay piyasa oluşturulduğu, yatırımcıların yanıltıldığı ve sermaye piyasasına olan güvenin boşa çıkarıldığı, piyasanın gelişiminin engellendiği,

SPK 107/2 maddesi uyarınca haberlerin suç teşkil ettiği, haberi yapan kişilerin bu eylemleri neticesinde yatırımcıların kararlarını etkileyerek menfaat temin edildiği, ilgilillerin menfaat temin etmek amacıyla hareket ettiği, haberin yanlış ve yanıltıcı olduğunun hemen ilk bakışta anlaşılması ve haberin ısrarla yayınlanmasından belli olduğu, şirket ve yöneticilerinin zarar gördüğü, bu haberle tek gayesi kamu yararına hizmet olan şirket ve yöneticilerinin yıpratılmış ve kamuoyu yanlış yönlendirilerek kamu zararına neden olduğu belirtilmiş ve yasal haklar saklı tutulmuştur.

1)BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEHDİT EDEN GERÇEĞE, SPK MEVZUATINA, GÜBRETAŞ HİSSESİNİN BORSADA OLUŞAN FİYAT HAREKETLERİNE, HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN HİSSE GERİ ALIM TEBLİĞİNE, GENEL KURUL TUTANAKLARINA, SÖĞÜT ALTIN MADENİ İLE İLGİLİ OLARAK KOZA ALTIN A.Ş. İLE YAŞANAN DAVA SÜRECİNE AYKIRI TEKZİP METNİ VE METİNDE GEÇEN MENFAAT TEMİNİNE İLİŞKİN SUÇ İÇEREN İFADELER KABUL EDİLEMEZ OLUP TEKZİP METNİNİZ GAZETEMİZDE YAYINLANMAYACAKTIR. ŞÖYLE Kİ;

Basın özgürlüğü, Anayasanın 28. Maddesinde ve 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun 1. ve 3. maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerde basının özgürce yayın yapması güvence altına alınmış fakat basın özgürlüğü açıkça tanımlanmamıştır. Basın, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü erktir ve adeta diğer üç erkin denetlenmesi görevini üstlenmiştir.

Basın özgürlüğü esasen düşünce ve kanaat özgürlüğünü tamamlayan, kullanılmasını sağlayan, haber alma ve verme hakkını barındırdığından toplumsal nitelik taşıyan bir özgürlüktür. Basının bu yetki ve sorumluluğunun karşısında denilebilir ki; herhangi bir olaydaki davranış hukuka aykırı olabilecekken bu davranışın basın yoluyla gerçekleştirilmesi hukuka aykırılık oluşturmayabilir.

Yargıtay Kararları ile sabit olduğu üzere, basın, açıklama, toplumu aydınlatma, eleştirme ve kamuoyu oluşturma görevlerini yerine getirirken, belli ölçülerde abartmayı ve hatta kışkırtmayı içerebilir. Ancak Anayasa’nın 32. Maddesinde belirtilen “Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.” hükmü ve Basın Kanunu’nun bu hükmün uygulanma şeklini içeren 14. Maddesi ile sınır çizilmiştir.Uygulamada ise ‘kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması’ ve ‘gerçeğe aykırı olması’ şartları ile belirlenen sınıra uyulmadığı için kimi zaman basın özgürlüğünün kısıtlandığı, kimi zaman kişisel hakların ihlal edildiği durumlarla karşı karşıya gelinmektedir.

Yargıtay ise yerleşmiş kararlarında basının haber verme hakkını dört unsurla sınırlamıştır. 1)Haberin gerçekliği, 2)Haberin güncelliği, 3)Haberin kamusal yarar sağlaması,4)Haberin veriliş biçimi ile özü arasında düşünsel bir bağ bulunması.

 Tüm bu unsurlara ve Muhammed Tayyar Türkeş tarafından kaleme alınan 26 Aralık 2020 tarihli “Borsa’nın Ufak Tefek Taşları”, 29 Aralık 2020 tarihli “Borsa Operasyonları” 05.01.2021 tarihli “Gübretaş’ta Suistimal”, 07.01.2021 tarihli “Gübretaş’ta Maklube Kokusu Artıyor” ve tekzibe konu ettiğiniz 02.02.2021 tarihli “Oğuzhan Şahinkaya Vergi Denetimine Tabi Mi?” başlıklı yazılarda geçen açıklama ve tespitler, sorulan sorular gerçek, güncel, kamusal yarar taşıyan ve haberin veriliş biçimi ile özü arasında düşünsel bağ bulunan, kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunmayan bir yazıdır.

Basın özgürlüğünü tehdit eden gerçeğe, SPK mevzuatına, Gübretaş hissesinin borsada oluşan fiyat hareketlerine, halka açık şirketlerin hisse geri alım tebliğine, genel kurul tutanaklarına, Söğüt altın madeni ile ilgili olarak Koza Altın A.Ş. ile yaşanan dava sürecine aykırı tekzip metni ve metinde geçen menfaat teminine ilişkin suç içeren ifadeler kabul edilemez olup tekzip metniniz gazetemizde yayınlanmayacaktır.

1.1)Yayın hayatına başladığı günden beri devletinin, yasaların, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin hemen ardından tüm imkanlarıyla anayasal düzenin yanında olan Bursa Sancak Gazetesi ve Sancaktar Medya ihtarname başlığı altında yönelttiğiniz tehdit ve iftiralarınıza papuç bırakmayacak, kamuoyunu bilgilendirmek ve başta 811.000 Türk çiftçisininin ve ülke varlıklarının korunmasına hizmet etmeye devam edecektir.

Yazarımız Muhammed Tayyar Türkeş’in yazılarımızın ardından FETÖ firarisi Akın İpek twitter adresinden Gübretaş ve Söğüt altın madeni ve müştemilatı ile ilgili tweetler atttığı gibi ABD üzerinden turgaykaragoz ve you tube üzerinden KUMTV  isimli FETÖ’cü hesaplar tarafından yazarımız ve ailesi hakkında tehdit içerikli gerçeğe aykırı yazılar yayınlanmıştır. 

Yazarımız Muhammed Tayyar Türkeş yazılarının ardından Oğuzhan Şahinkaya tarafından gelen görüşme taleplerini kabul etmediği gibi Oğuzhan Şahinkaya adına geldiğini söyleyen kişiler tarafından şahsına yöneltilen söylem ve tehditleri de kayıt altına almıştır. Teke tek kavgada yenilmeyeceğimizi, tehditten korkmayacağımızı bilenler yazarımızın aracına bomba koyacaklarını ve sonunun karanlık dönemlerdeki gazeteci suikastlerindeki gibi olacağını ifade etmekten geri durmamışlardır.

Koza Altın ile Gübretaş’ın ruhsat sahibi olduğu ülkemizin en değerli altın sahası olan Söğüt Altın sahasının FETÖ’cü Koza grubuna peşkeş çekilmesine yönelik 02.07.2007 tarihli sözleşmenin feshine yönelik 2015 yılında başlayan, dava sürecini ve FETÖ darbesi sonrası gelişimini en yakından bilen Gübretaş ve üst kurum Tarım Kredi Kooperatifleri yönetiminin halka açık hisselerin yaklaşık %10’unun 3-5 liradan Oğuzhan Şahinkaya tarafından toplanmasına nasıl kayıtsız kaldığını, hisse fiyatları dip yapmışken geri alım programı uygulanmadığını, devlet ve kurumların bilgilendirilmediğini sağır sultan bile duydu.

Yazıların menfaat temin etmek için yazıldığı iddiası adi bir iftira olup ne gibi bir menfaat elde edildiğini kanıtlamayan MÜFTERİDİR, ŞEREFSİZDİR. Ne yazarımız ne 3.dereceye kadar yakınları ne de grubumuzun borsada tek lot Gübretaş alım/satım işlemi yoktur. SPK ve devletin kurumları orada buyrun gidin araştırın. Kaldı ki tüm yazıların altına iddialarımızn araştırılması için SPK, MASAK, MİT gibi güzide kurumları zaten biz en başından beri etiketliyor ve göreve çağırıyoruz. LAKİN BURADA RANT VE ORGANİZASYON O KADAR BÜYÜK Kİ İHBAR TEŞKİL EDEN VE İSİM İSİM, KURUM KURUM DELİLLER SUNAN YAZILARIMIZA KARŞI HERKES ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR.

ÖNCELİKLE BELİRTMELİYİZ Kİ BU İŞTEN KİMLERİN MENFAAT SAĞLADIĞINI SİZ BİZDEN DAHA İYİ BİLİYORSUNUZ. VE BU NOKTADA DİYORUZ Kİ BUGÜNDEN TEZİ YOK HEMEN YARIN GİDİN HAKKIMIZDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN VE MENFAAT SAĞLAYANLARI, SPK MEVZUATI UYARINCA İÇSEL BİLGİLERİ PAYLAŞANLARI, İSNAT ETTİĞİNİZ SUÇLARI İŞLEYENLERİ HEP BERABER ÖĞRENELİM.

Gübretaş yönetiminde yer alan Bursalı eski Ak Parti milletvekili on parmağında on marifet Mehmet Tunçak, Ak Parti Bursa Nilüfer İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden Gübretaş Genel Müdür Yardımcılığına atanan Metin ÖZYÜREK, Gübretaş yönetim kurulu başkanı Fahrettin Poyraz’ın dünürü eski TKK Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve halihazırda Ak Parti İnegöl Belediye Meclisi ile Bursa Büyükşehir Meclis üyesi Selahattin Külcü sayesinde SPK mevzuatı uyarınca titizlikle korunması gereken içsel bilgilerin nasıl 3.kişilerce paylaşıldığını, Bursa’da gerek kendi adları gerekse yakınları ve 3.kişiler adına isimleri şimdilik bizde saklı eski ve yeni Belediye Başkanları, başkan vekilleri, ilçe belediye başkanları, Bursa Büyükşehir ve ilçe Meclis üyeleri, bürokratlar, eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve işbilir mahdumu Enes Çelik ve muhasebecisi ve kasası Hamdi Yazıcı, eski vekiller, iş insanlarının nasıl servet sahibi olduklarını, yaptıkları işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden öğrenebilmek hiç de zor değil. Biz yasaları, basın ahlakını herkesten iyi biliyoruz. Bursa’da AVM’de çalışan, sokakta simit satan simitçiden, manava, kuaföre, okuldaki öğretmene, çalışana, sanayiciye kadar hisse aldırılan bir ortamda kimse bize yasalardan söz etmesin.

  

Yeri gelmişken eski bakan Faruk Çelik’in görevden alınmasından hemen önce  çürük raporu olan Ankara da ki bir binayı tarım kredi kooperatiflerine nasıl 10 katına sattığını da  Sormuş olalım..

Ak Parti İnegöl Belediye Meclisi ile Bursa Büyükşehir Meclis üyesi GÜBRETAŞ yöneticisi, yönetim kurulu başkanı Fahrettin Poyraz’ın dünürü içsel bilgilere ve yol haritasına vakıf Selahattin Külcü’nün hala meclis toplantı ve koridorlarında hisse aldırdığı arkadaşlarına satmayın çok yükselecek söylem ve telkinlerini bilmeyen, duymayan yok.  Yeri gelmişken buradan içsel bilgilerin paylaşımı, piyasa bozucu eylemler, piyasa dolandırıcılığı bağlamında SPK, MASAK başta olmak üzere ilgili tüm kurumları göreve çağırıyor ve ihbarda bulunuyoruz.

GÜBRETAŞ DEĞİL MÜBAREK BURSATAŞ!

Diğer yandan Söğüt altın sahası ile ilgili gelişmeleri, rezervi sözüm ona matematik yaparak keşfeden Oğuzhan Şahinkaya vasıtasıyla çok yüksek montanlı sanal ve karşılıklı Gübretaş hissesi alıp satan aile üyeleri dışında onunla birlikte SPK mevzuatı, tebliğ ve yönetmeliklerine aykırı şekilde ortada rezerv dahi belli değilken ortak hareket eden, Piyasa Bozucu Eylemler tebliğine aykırı olarak suni fiyat ve grup hareketleri oluşturan başta Baran Çelik, Ali Osman Güzeldağ, Levent Palancı, Burak Sözübir olmak üzere siyasiler, belediye başkanı, meclis üyesi, bürokratlar, çalışanları, aracı kurum çalışanlarının yakınları da araştırılsın.

Bu arada ihtar ve tekzipte zimni olarak şahsiyetini koruduğunuz  yazılara ve sorularımıza karşı sessiz kalan ortağınız matematik dehası Oğuzhan Şahinkaya’nın Büyükşehir ve Nilüfer belediyesinde janjanlı imar oyunlarını, yeşil alan alıp değiştirdiği imar planlarını, gasp ettiği okul arsasını da bilmeyen, duymayan yok

1.2)Yazarımız Muhammed Tayyar Türkeş tarafından GÜBRETAŞ  yönetimine iletilen sorular cevaplanmadığı gibi neden hisse geri alımı yapılmadığına ilişkin soruya tekzip yoluyla verilen cevap da TTK, SPK , SPK tebliğlerine göre doğru olmayıp kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yöneliktir.

                         Sermaye Piyasası Kanunu’na göre şirketler, çeşitli gerekçelerle kendi hisse senetlerini mevcut pay sahiplerinden geri (bedeli mukabili) alabilmektedirler.Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi konusunda Avrupa Birliği’nin şirketlere ilişkin 77/91 sayılı ikinci önergesine uygun olacak şekilde önemli bir yenilik getirmiştir. Kanunda, şirketlere, genel kurul kararı ile esas veya çıkarılmış sermayelerinin en fazla onda biri oranında kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etme hakkı tanınmıştır. (TTK 379/1). Türk Ticaret Kanunu’nun 379/5’inci maddesi hükmü uyarınca pay senetleri borsada işlem gören şirketler hakkında ise SPK düzenlemelerinin geçerli olacağı belirtilmiştir. Nitekim Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’inci maddesi uyarınca da halka açık ortaklıkların, kendi paylarını, Kurul tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabileceği ve rehin olarak kabul edebileceği düzenlenmiştir.

                           Sermaye Piyasası Kurulu, 22’inci madde uyarınca kendisine verilen yetkiye dayanarak “Geri Alınan Paylar Tebliği” (“Tebliğ”) çıkarmıştır. Tebliğ uyarınca, şirketlerin geri alım yapabilmesi TTK hükümlerine paralel olarak genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi esasına dayandırılmakta, ancak Tebliğ’de şirketlerin yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan da yönetim kurulu kararıyla kamuyu aydınlatmaya ilişkin yükümlülüklere uymak şartıyla geri alım yapabileceği belirtilmiştir.

                            Şirketin, tebliğ hükümleri çerçevesinde geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil şirketin ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

                            15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından SPK’nın 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları olağanüstü hal kapsamında yapılmıştır.Buna göre SPK’nın 21.07.2016 tarihli duyurusunda, genel kurullarınca alınmış bir karara bağlı olarak yürürlükte bir geri alım programı olmayan halka açık şirketlerin, özel durum açıklaması yapmak kaydıyla herhangi bir limit söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebileceği belirtilmiş idi. Genel kurullarınca alınmış bir karara bağlı olarak geri alım programı yürüten halka açık şirketler ise, özel durum açıklaması yapmak ve yetkili organlarını bilgilendirmek suretiyle herhangi bir limit söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını yapabileceği ifade edilmiştir.

                            SPK, 21.07.2016 tarihli duyurusundan hemen sonra, 25.07.2016 tarihinde bir duyuru daha yaparak konuyu daha ayrıntılı düzenlemiştir, bu düzenleme hala geçerliliğini korumaktadır.

                            Son olarak ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 virüsü sebebiyle SPK 23.03.2020 tarihinde bir duyuru daha yayınlamıştır. Bu duyuruya göre atıf yapılan 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları ile halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın gerçekleştirebilmelerinin mümkün olduğu, 25.07.2016 tarihli basın duyurusunda da belirtildiği üzere, pay geri alımları öncesinde, asgari olarak söz konusu geri alımın amacını, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını ve bu iş için ayrılabilecek azami fon tutarını içeren bir yönetim kurulu kararı alınarak kamuya açıklanması gerektiği,mevcut durumda yürürlükte olan bir geri alım programı olan halka açık ortaklıklar söz konusu geri alım programını II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde yürütebilecekleri gibi bu ortaklıklarca Kurulun 21.07.2016 tarihli duyurusunda yer alan imkânlardan faydalanılmak istenmesi durumunda konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alınması gerektiği,21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyurularının halen yürürlükte olduğu ifade edilmiştir.

 

 GÜBRETAŞ’IN 02.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı genel kurulunda yani Oğzuhan Şahinkaya’nın hisse toplamaya başlamadığı bir dönemde genel kurulu toplantı tutanağına bakacak olursak Ali Demirtaş isimli hissedarın muhalefet şerhi yazdırdığı Koza altın ile Söğüt’te bulunan altın sahası ile ilgili davanın ne aşamada olduğu ve bilgi istediği, şirketin geri alım yapmasını talep ettiği görülecektir.

 Aynı toplantıda sorulara cevap veren GÜBRETAŞ genel müdürü İbrahim Yumaklı “Hisselerin geri alımlarıyla ilgili herhangi bir kararlarının olmadığını, ileriki zamanlarda yönetim kurulu olarak bu konuyu değerlendirmeye alabileceklerini belirtmiştir.” Yatırımcısına kar elde etmedik alamayız denmediği gibi yatırımcıların yatırım kararlarını sürencemede bırakmıştır.

Aralık 2020’de KAP’ta Söğüt altın sahasında 3.5 milyon onsluk , 6 milyar dolarlık rezerv açıklayan GÜBRETAŞ bu sahayı 2007 yılında FETÖ’cü Koza grubuna kiralarken bu rezervi bilmediğini varsayalım. Peki 2015 yılında açtığı dava ve Koza Altın A.Ş. bilanço dipnotlarında, Kap açıklamalarında da rezervi öğrenmedi mi?

GÜBRETAŞ bu dava ile ilgili olarak sırasıyla 17.04.2015 – 07.09.2015 – 06.11.2015 - 29.12.2015 - 27.12.2018 - 15.02.2019 tarihlerinde KAP açıklaması yapmıştır. 27.12.2018 tarihli KAP açıklamasında davayı kazandığını açıklayan GÜBRETAŞ geçmiş yıl karları, kar yedeklerine, 15 Temmuz FETÖ darbesi sonrası kolaylaştırılan geri alım tebliğine rağmen tek lot hisse geri alım yapmamıştır. 2019 ve 2020 yılında kar elde etmediğini söyleyen şirket  geçmiş  yıl karlarına, kar elde ettiği yıllara da baksın. Kaldı ki yazılarımızda biz neden 2019-2020 yıllarında hisse geri alımı yapmadın demiyoruz. Hisse geri alımının yapılması gereken en kötü tarih rezervin öğrenildiği, davanın açıldığı zaman sürecidir.

GÜBRETAŞ’ın 2015 yılı karı 89.4 milyon, 2017 yılı karı ise  33.3 milyondur.

2017 yılı geçmiş yıl karı 387 milyon, 2018 yılı 434 milyon, yasal yedekler 52 milyondur. 2019 yılı geçmiş yıl karları 348 milyondur.

Görüldüğü üzere 2015 yılında açtığı davada Koza Altının yaptığı rezerv çalışmalarından bilgi sahibi olan GÜBRETAŞ yönetimi 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrası hisse fiyatlarında yaşanan ani değer kaybı , global ekonomik kriz, Rahip Brunson olayı, ABD yaptırımları, İdlip’te askerlerimize yapılan kalleş bombardıman, swap krizi, Covid 19 salgını, Doğu Akdeniz krizi gibi bir çok olayda hissse geri alımı yapmamış, iştirak ya da tarım kredi birlik ve kooperatifleri aracılığıyla da geri alım yapmamış halka açık %25’lik hisselerin %10’unun bir kişi tarafından tabiri yerindeyse çöp fiyatına toplanmasına seyirci kalmıştır. Ne 811.000 çiftçinin ne de halka açık kısımda Oğuzhan Şahinkaya öncesi ve sonrası diğer paydaşların hakları korunmamıştır.

Yine yasal belgelerden haraketle altın rezervi ile ilgili daha kamuoyuna resmi açıklama yapmadığınız bir dönemde şeref ve haysiyetinin zedelendiğini söylediğiniz kişilerin huzurunda 25.06.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı GÜBRETAŞ genel kuruluna birlikte hareket ettiği Ali Osman Güzeldağ, Levent Palancı ile birlikte katılan ve söz alan Oğuzhan Şahinkaya “Şirket faaliyetlerinden memnun olduğunu, şirketin yönetimine olan inancını, şirketin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve uzun vadeli yatırımcı olduğunu belirtmiştir.”

Temettü vermeyen 2019 ve 2020’de zarar eden, ana sektörü dışında girdiği deniz taşımacılığı işinden istediğini bulamayıp çıkmak isteyen, kur riskini hedge etmediği için milyonlarca lira zarar yazan, kura bağlı artan hammadde fiyatlarını öngöremeyen, kiraladığı çiftlikler ile gazetelere manşet, TBMM’de soru önergelerine muhattap olan, ortağı olan çiftçileri icraya veren hakim ortağın faaliyetlerinden memnun olmak, yöneticilere güven duymak ancak 30 milyona yakın hisseyi ölü fiyata toplayan, atı alıp Üsküdar’a geçen Oğuzhan Şahinkaya’dan  beklenirdi.

Burada kamuoyu adına öğrenmek istediğimiz ünlü ABD’li yatırımcı Warren Butfett vari hareket eden ve hisseleri satmayacağım, temettü alacağım ben varken manipülatörler yaklaşamıyor diye basına açıklama yapan Oğuzhan Şahinkaya acaba bir nam-ı müstear mı? Gerçekte bu hisselerin tamamı kimin? Bu soruyu cevaplamak da devletimizin kurumlarının görevi.

2015- 2021 MKK kayıtları istensin GÜBRETAŞ hisselerinde içsel bilgilere sahip kişilerin, yazılarımızda adını zikrettiğimiz kişilerin, siyasilerin, bürokratların, Fahrettin Poyraz ile birlikte olduğu iddia edilen ve gazetemize bu yönde ihbar gelen Adnan Yüce, A.Beyberk Ünsal, Dursun Akdağı, Adem Tatlı, Davut Arpa, Osman Bozkurt’un  3.dereceye kadar yakınlarının borsa hesapları incelensin gerçekler ortaya çıksın. 

1.3)Tekzipte iddia edilen piyasa dolandırıcılığı,GÜBRETAŞ hisse fiyatlarının ve yatırımcıların olumsuz etkilendiği açıklamaları da doğru değildir.

Gübretaş hisse fiyatlarına bakıldığında 22.12.2020 tarihli KAP’ta rezerv açıklaması sonrası 47 liradan ay sonunda 88 liraya yükseldiği sonrasında yaşanan realizasyon neticesinde 62 lira seviyesine kadar dalgalandığı, son işlem günü olan 19 Şubat 2021 tarihinde ise eski zirvesine yaklaşıp günü 79.8 seviyesinde kapadığı, işlem hacminde iki gün üst üste rekor kırdığı ve sizin söylediğiniz şekilde bir kayba uğramadığı aksine yazılara rağmen kendi dinamikleri ve haber akışı ile dalgalandığı aşikardır.

Henüz altın rezervini çıkarmaya başlamayan F/K’sı 398 , PD/DD’si 46.94, defter değeri 1.7 lira sermayesi 334 milyon, piyasa değeri 26.5 milyar olan  ve kapanış fiyatı 79.8 lira olan bir şirketin, yatırımcılarının zarar ettiğini söylemek en basit anlatımla aymazlıktır.  Gübretaş ne bu yönetimin ne de ondan sonra gelecek yönetimlerin malıdır. Gübretaş 811.000 çiftçinin, Türk halkının malıdır.  Elinde bulundurduğu Söğüt altın sahası, sahanın rezerv miktarı ve kalitesi, pandemi sonrası önemi artan tarım ve gübre tesisilerinin önemiyle her zaman çok büyük bir potansiyel barındırmaktadır. 

Yazarın yazılarına dikkat edilirse 05.01.2021 tarihli yazıda Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1.maddesindeki amaca hizmet dışında kimsenin kazancı, yatırım kararları, hisse performansı ile ilgilenmediği kamuoyunun ve herşeyden önce 811.000 Türk çiftçisinin haklarının korunması olduğunu, bu çok değerli altın rezervinin ehil ellerde ülke ekonomisine ve devletin ve ortaklarının menfaatine işletilmesi olduğunu açıkça belirtmiştir.

 GÜBRETAŞ yönetiminden ricamız ihtar ve tekzip metninde geçtiği üzere bir an önce TCK, TMK, TBK uyarınca yasal yollara başvurması olacaktır. Biz bağımsız, tarafsız ve korkusuz bir gazete olarak Ankara ve Bursa’da hala hakimler olduğuna inanıyor ve menfaat temini iddialarını öncelikle ispata , iddiaalarla ilgili devlet kurum ve yetkililerini göreve davet ediyoruz.    

Bursa Sancak Gazetesi Ekibi.                         

Yorumlar (1)
Taner asezer 9 ay önce
Kardeşim biz seni biliyoruz yel kayadan toz alır durmak yok yola devam
10
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2
Namaz Vakti 21 Ekim 2021
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:53
İkindi 15:53
Akşam 18:23
Yatsı 19:42
Günün Anketi Tümü
31 Mart Yerel Seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?