Cemil Tataroğlu
Cemil Tataroğlu
Yazarın Makaleleri
Emekli Maaşını Nasıl Hak Ederiz
Merhaba sevgili dostlar; Bugün sizlerle emekli maaşı hangi durumlarda hak edilir veya edilmez hususunda bilgi vereceğim. 5510 sayılı Reform Kanunu'na göre, sigortalının ve/veya hak sahiplerinin bazı olumsuz davranışları maaş bağlanmasını...
Toplu taşımada çalışanların sigortalılığı
Merhaba sevgili dostlar, Bugün sizlerle şehir içi toplu taşıma işinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çalışanların Borçlanma hakkı, işsizlik sigortasından yararlanma, ay içerisinde 10 günden az çalışanlar...
Hizmet Borçlanması
Merhaba sevgili Dostlar. Bugün hizmet borçlanmasının nasıl ve kimlerin yapabileceği hususunu anlatacağım. .                                                                                                                                                                                   ...
Asgari Geçim İndirimi ( AGİ )
Merhaba Sevgili Dostlar. Bugün sizlerle AGİ konusunu açıklamaya çalışacağım.             Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler, Tevkifata...
Deneme Süresi
Merhaba Sevgili Dostlar; Bugün işe yeni başlayan çalışanları yakından ilgilendiren önemli bir konu DENEME SÜRESİ ile ilgili bilgi vermek istiyorum. İşçi ve İşveren olarak taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun...
Genel Sağlık Sigortası
Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Nisan 2017'de uygulamaya geçen 53.00TL GSS ödemesi ile ilgili bilgi vermek istiyorum.  '60 .mad.birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için 82 nci maddeye...
Cenaze ödeneği
Merhaba Sevgili dostlar; Bugün bilgi açısından fayda gördüğüm bir konu olan CENAZE ÖDENEĞİ hususunu anlatmak istiyorum. CENAZE ÖDENEĞİ NEDİR? İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda vefat eden sigortalı ile sigortalı olarak çalışmakta...
İşçi ve memura ölüm izni
Merhaba sevgili dostlar; Bugün sizlere kimsenin kullanmaktan hoşlanmadığı ancak kullanmak zorunda kaldığı izin türlerinden biri olan ölüm izni konusunda bilgi vermeye çalışacağım. İşçinin yani devlet memuru pozisyonunda çalışmayıp 4857...
Merhaba Sevgili Dostlar
Bugün sizlerle kayıtdışı çalıştırılan vatandaşlarımızın haklarını aramak adına nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi vereceğim. Çalıştıkları işyerinde sigortası yaptırılmayan yani kayıtdışı çalıştırılan vatandaşlarımız...
Sık sık rapor alan işçi
Merhaba sevgili Dostlar; Bugünkü yazımızda sayıları az da olsa iyi niyet kurallarını bozarak hasta olmadan rapor alarak işvereni mağdur eden işçiler ile ilgili bilgi vermek istiyorum. İşçi hastalandığında ya da bir rahatsızlık geçirdiğinde...
Ücretini alamayan işçi
Merhaba sevgili Dostlar. Bugün emeğinin karşılığını alamayan işçi kardeşlerimizin işverene karşı neler yapabileceği konusunda bilgi vermek istiyorum. Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler...
Raporlularda senelik izin
Merhaba Sevgili Dostlar, Bugünkü sohbetimiz istirahatli sigortalıların yıllık ücretli izninin ne kadar olduğu hususunu anlatacağım. İş Kanunumuz da yıllık ücretli iznini kullanan işçinin hastalanması ve istirahat alması durumunda geçen...
Kimsesizlik maaşı
Merhaba sevgili dostlar; Bugün hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızı ilgilendirecek konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Ülkemizde, devletimiz vatandaşları için birçok kolaylıklar yapmaktadır. Bu kolaylıklar sayesinde...
Kayıt Dışı Çalışma
Merhaba Sevgili Dostlar, Bugün sizlerle kayıtdışı çalıştırılan vatandaşlarımızın haklarını aramak adına nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Çalıştıkları işyerinde sigortası yaptırılmayan yani kayıtdışı...
15 Temmuz Demokrasi Günü şehit ve gazi olan sivillere tanınan sosyal güvenlik hakları
15 Temmuz günü FETÖ üyelerinin darbe girişimi sebebiyle malul (GAZİ) olan veya hayatını kaybeden (ŞEHİT) sivillerin, kendileri veya hak sahiplerinin aşağıda belirtilen haklardan yararlanabilmeleri için valiliklere bu haklardan yararlanma başvurusunda...

banner39

banner41

banner38

banner48