Mehmet Yüce
Mehmet Yüce
Yazarın Makaleleri
Azerbaycan’da Aziz Sancar rüzgârı
Kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği uluslararası bir kongreye davetliydik. Öncellikle bizi bu kongreye davet eden Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi...
Hedefteki Ülke: Katar
Son günlerin en çok konuşulan konusu… Bu konuda çok yazıldı, çok konuşuldu. Olsun, birkaç kelam ben de söyleyeyim dedim… Coğrafi anlamda küçük ama ekonomik güç anlamında dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Katar, dünyanın en...
Hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı
Hukuk devleti, ‘hukukla sınırlanmış devlet' anlamına gelmektedir. Hukuk devleti anlayışı, hukukun üstünlüğü ilkesinin somutlaştığı bir devlet anlayışıdır. Anayasanın Cumhuriyetin niteliklerini belirten 2. maddesinde, hukuk devleti...
Balkanların şirin ülkesi: Kosova
Balkanların şirin ülkesi olan Kosova'da mayıs ayında yapılan güven oylaması sonucu hükümetin düşmesiyle siyasi belirsizlik kendini yeniden gösterdi. Gerçi 11 Haziran'da yeniden seçim yapılacak ama değişen pek bir şey olmayacak...
HUKUK ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ
Adil yargılanma hakkı, temel insan haklarından biridir. Anayasanın 36. Maddesine göre, herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir....
Ekonomik Gelişmelere İlişkin Bazı Veriler
1985 yılından itibaren yapılmakta olan ve ülkemizin en köklü bilimsel organizasyonlardan birisi olan Maliye Sempozyumu'nun 32. Uludağ Üniversitenin ev sahipliğinde 10-14 Mayıs 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleştirildi. Her yıl bir...
Demokrasilerde Fikir Beyanı
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi olarak ifade edilen demokrasi ve demokrasinin tartışmalı kavramları eşitlik ve özgürlükler sıkça hukuki özellikleri bakımından değerlendirilmektedir. Fakat demokrasi ve özgürlükler arasındaki...
Makedonya’da ne oluyor?
Makedonya, Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşu olan küçük bir Balkan ülkesidir. Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında tanınan ülke, Yunanistan'ın itirazı sonucu Birleşmiş...
Demokrasi nedir? Ne değildir?
Günümüzde üzerinde en çok konuşulan ve çok sayıda tanımı bulunan, siyaset bilimi literatürünün en popüler kavramlardan biri olan demokrasi Yunanca dimokratia (yardım·bilgi) (δῆμος, yani dimos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani...
Referandum Sonrası Türkiye: Olacaklar Ve Olmayacaklar
Türkiye tarihi bir dönemeci daha geçti. Bundan böyle Türkiye'yi analiz edecek siyaset bilimciler yorumlarını yaparken 16 Nisan öncesi ve sonrası şeklinde iki dönemi esas alacaklar.  Türk milleti Başkanlıktan yana tercihini kullanarak...
Türkiye’nin Gönül Coğrafyası
Kökleri tarihin en derinliklerinden alan kadim bir devlet olan Türkiye'yi basit ve sıradan bir devlet gibi görmek büyük bir yanılgı, diğer bir ifadeyle gafletin ta kendisidir. Türkiye'nin bir fiziki yönü vardır, bir de derin anlamı,...
Balkanlarda Selefilik
Balkanlar, Osmanlı kültür coğrafyasının en müstesna bölgesidir. Burada her alanda Osmanlı kültürü egemendir. Yemek adabından tutun sünnet geleneğine kadar hayatın her evresine Osmanlı geleneğini görürsünüz. Bu nedenledir ki Balkanlar...
Balkanlarda Selefilik
Balkanlar, Osmanlı Kültür Coğrafyasının en müstesna bölgesidir. Burada her alanda Osmanlı Kültürü egemendir. Yemek adabından tutun sünnet geleneğine kadar hayatın her evresine Osmanlı geleneğini görürsünüz. Bu nedenledir ki Balkanlar,...
Avrupa Yükselen Milliyetçilik
Avrupa Birliği ülkelerinin 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Sistemine ilişkin Türkiye'de yapılacak referandum dolayısıyla orada yaşayan Türklere yönelik yapılacak bilgilendirme toplantılarına müsaade etmemeleri hata aşırı tedbir uygulayarak...
Çanakkale: Bir Milletin Yaşam Ümididir
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor Tevhid'i... Bedr'in...
Suriyeli Mültecilerin Yükseköğretim Sorunu
YÖK tarafından Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde 9 Mart tarihinde "Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler " konulu Uluslararası Konferansı düzenlendi. Türkiye-Ortadoğu coğrafyasında Suriyeli öğrencilere...
Türk İslam Kültüründe Devlet
Cuma günü akşamı gençlerle 'Türk-İslam Kültüründe Devlet” konulu bir söyleşim oldu. Seminere katılan gençlerin heyecanı gerçekten beni heyecanlandırdı. Güzel bir şöylesi oldu. Gençlerden aldığım enerji bu hafta beni zinde tutmaya...
Türkiye’nin tasarruf ihtiyacı ve esnaf ahilik sandığı
Finansal terörizme maruz kalan Türkiye'nin normal dönemlerden daha çok tasarrufa ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye, faiz lobisi ve bunların destekçisi olan değerlendirme kurumlarının çabalarıyla devasa projeler için ihtiyaç duyulan yabancı...
İslam İktisadında Zekat
İslam toplumlar arasında yer bulan zekât ayrıca bazı devletler tarafından toplanan mali nitelikli bir vergi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Malezya, Sudan, Mısır, Suudi Arabistan, Libya, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Yemen, Bangladeş,...
Sultan 2. Abdulhamit Han
Ölümünün 100. Yılında hala konuşulan, Osmanlı Tarihinde polemik konusu yapılan en büyük şahsiyetlerden biriolan Sultan İkinci Abdülhamit, kimine göre 'Kızıl Sultan”, kimine göre ise 'Ulu Hakan”dır. Ama ölümünün 100. Yılında...
Abd’ye Beyin Göçü Ve Trump Politikaları
Beyin göçü, iyi eğitim görmüş, düşünen, üreten, kalifiye iş gücünün araştırma yapmak veya çalışmak amacıyla en verimli oldukları dönemde bir başka ülkeye gidip geri dönmemeleri durumu ifade eder. Beyin göçü sonucu mesleğinde...
Trump Döneminde Türkiye-Abd İlişkileri
Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki koltuğuna oturdu. Obama döneminde dibe vuran Türk –ABD ilişkilerin düzelmesi ve yeniden yola için yeni bir fırsat doğmuş oldu. Bu fırsatın olumlu bir yönden kullanıp kullanılmayacağı zaman gösterecektir....
Neo Haçlıların İmtikam Yemini 2
Son dönemlerde Neo Haçlı Orduların yönü Türkiye'ye çevrilmiştir. Bu bir iddiaya ya da komplo teorisi değildir. Aşikârca görünen bir durumun ifade edilmesidir. Türkiye'ye karşı bir topyekûn savaş başlatılmıştır. Bu savaşta...
Neo Haçlıların İntikam Yemini
Haçlı Seferleri ya da Haçlı Akınları, 1096-1272 yılları arasında, Avrupalı Katolik Hıristiyanların, Papa'nın talebi ve çeşitli vaatleri üzerine, Müslümanların elindeki Orta Doğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi...

banner39

banner38