Mahmut Aydın
Mahmut Aydın
Yazarın Makaleleri
Osmanlı tebaası sonrası bağımsız olan devletler
Osmanlı hanedanlığı kurduğu devlet sistemi ile yönettiği halkın mensubiyetine bakmadan, onların özgür yaşam alanlarına müdahale etmeden inşa etmiş olduğu yönetim biçimi ile çağında derin bir hüsnü kabul elde etmiştir. Devlet-i aliyye...
Kaza üzerine
Belki de başka zaman kaza diyebileceğimiz olay neden aklımıza şimdi başka soruları getiriyor? Batı, İkinci Dünya savaşı sonrasında çizdiği sınırların şimdi sinir uçları ile oynuyor… Neden Misak-ı Milli'ye razı olundu? Yitik hafıza...
1908 öncesi mümkün mü?
1960 darbesi birkaç aklı evvel askerin aklına estiği için eline silah alarak iki bakan, bir başbakan ve binlerce askeri ihraç eden bir istisna, anlık davranış bozukluğu değildir. 1960 darbesi; 1908 yılında hükümet olmuş bir anlayışın kötü...
1908 öncesi mümkün mü?
1960 darbesi birkaç aklı evvel askerin aklına estiği için eline silah alarak iki bakan, bir başbakan ve binlerce askeri ihraç eden bir istisna, anlık davranış bozukluğu değildir. 1960 darbesi; 1908 yılında hükümet olmuş bir anlayışın kötü...
1960 Ve 15 Temmuz Zihniyeti
İttihat Terakki 1908 yılında devlet-i aliyye'de hükümet olur. Uygulamaları nedeniyle halk rahatsız olur ve sokak protestoları ciddi anlamda karşılık bulur. Hareket ordusu bu tepkileri bastırmak için Selanik'ten İstanbul'a yürür....
Siyaset esnafı
Siyaset bir iddia işidir, bildiğiniz inandığınız görüşler ile iktidar olma, yönetme işi siyaset olsa da toplum içinde sürekli olarak her şeyin kendileri için fırsat olduğuna inan kimilerini göre sosyal, atılımcı yağmacı, yağcı ya...
Seçim ve halkın teveccühü
Her şey sandık diyen bir anlayış, seçmenin kesin iradesine saygılı bir teslimiyet içinde iken, her şey sandık değildir diyen darbeci zihin yapısı ile sürekli olarak elinde tuttuğu iktidarı için savaş içinde olmuştur.  Her şey sandık...
MAKAM SAHİPLERİ KONUŞUYOR
Efendim gelen listeler abartılı, masum ya da yanlış elemanlar atılıyor… 200 binden fazla kişiden söz ediyoruz, BELKİ DE 500 BİN KİŞİ, binlerce mankurt içinde hatalar var mı, var, kasıt var mı var, iftira var mı var. Yüz binler içinde...
Makam sahiplerine
Cemaat denilen 1960 darbesinin kurgusu olan yapılanma okul işine başladığında ilk itirazım bunlar, bu mıymıntı uyuşuk adamların eğiteceği çocuklar iradesiz olur, en iyi beyinleri topluyor ve toplumun geleceği ile oynuyorlar diyerek sürek...
“TÜRKLER”
Devlet-i aliyye'de Türkler var mıydı? Anadolu ve ağırlıklı olarak balkanlarda kimler yaşardı? Yüzyıl önce kimler kendilerini nasıl ifade ederlerdi? Yüzyıl önce yazılmış ya da kayda geçmiş belgelerdeki ifadeler nasıldı? Çanakkale...
1960 darbe anayasası ardına eklemlenmiş 1980 darbesi
1908 hükümeti ardından 1909 yılında darbecilerin hükümet olmaları, hareket ordusu İstanbul'a gelir idamlar ve padişah tahtan indirilir. 1920, 1946 yılları arasında seçim yolu ile atanmış vekiller mecliste ve ülke yönetimi bu şekilde...
Kongre Değil, Bu Değişimin Ayak Sesleri
21 Mayıs Pazar… 1908 yılında hükümet olan zihniyet 1909 yılında hareket ordusu ile darbe yaptı ve padişahı azletti. 1920 yılında cumhuriyet ile iktidarına devam etti… 1920 sonrası ülkedeki tüm radikal değişiklikleri gerçekleştirdi....
Beklenti ve eklenti!
Devlet-i aliyye milletler topluluğu iken Türkiye Cumhuriyeti, ulus devleti olarak yoluna devam etti ya da ettirildi. Etti ya da ettirildi… Ülke insanına ilk kez ‘nasıl yönetilmek istersin' sorusu soruldu ve 16 Nisan'da yüzde 51,4 ‘evet...
Batı medeniyeti yalan ve fitne üzerine kurulmuştur!
Batı dünyasının İslam âlemi üzerine oynadığı oyunlar bin yıldır dinmedi ve dinmeyecektir. Biz daima bu noktalara dikkat çektik ve çekiyoruz. Fakat toptancı değiliz. Elbette bir elin beş parmağı bir olmadığı gibi; Batıda da ehl-i insaf...
Kodlanan hafıza…
Kodlanan hafıza ya da hafızamızın kodları… Her şey 1908 yılında ittihat terakkinin hükümet olması ile başladı. Fransa'daki devrim ve Avrupa'daki sanayi devrimi ile üretim dengelerindeki değişiklik sonrasında batının sömürgeciliği...
Her şeye rağmen galip bir AK Parti
21 Mayıs ve sonrası; Fazilet partisini 28 Şubat süreci ile kapatan irade… Sonrasında kurulan partiler ve devam eden Saadet Partisi'nin Kamalak ile aldığı yol… Ak Parti'nin o günlerde hizmet hareketince desteklenmesi, dahası hizmet...
Devlet olma, devlet içinde iktidarda kalma
1960 yılında olanlar… Kurucu irade olarak iktidara gelmiş olanlar daha sonra günün şartları gerekçesi ile ilan etmiş oldukları-dayatmış oldukları sistem gereği seçim yapmadılar ya da yaptıkları seçimler atama yolu yapılmış seçimler...
Kimileri deşifre olur?
Evet ile yaşanacak olana tepkiler. Seçim öncesi; İlyas Salman, şunları söyledi; "Parlamentonun fonksiyonu kalmayacak. Bu Osmanlı'ya geri dönmektir. Kurtuluş Savaş'ını Osmanlı'nın gericiliğine de yenmek adına yaptık. Türkiye...
İstanbul onun ailesiymiş
Topbaş 'Benim ailem ‘İstanbul'” demiş! Atmış olduğu tweet böyle… Tuzluk prensliği olan TUSKON Başkanı'nın, Cumhurbaşkanına meydan okuması ardından şevk ile aşk ile elleri patlarcasına alkışla katılan Kavurmacı'nın...
İstanbul onun ailesiymiş
Topbaş 'Benim ailem ‘İstanbul'” demiş! Atmış olduğu tweet böyle… Tuzluk prensliği olan TUSKON Başkanı'nın, Cumhurbaşkanına meydan okuması ardından şevk ile aşk ile elleri patlarcasına alkışla katılan Kavurmacı'nın...
Vali kimdir, kime denir?
Valiler… Yasadaki varlıkları istisnai memurlar. Yani dilediğiniz adam bu makama atanır şartı şurtu, okumuşluğu vs. yok. Vali mevcut siyasi iradenin tercih etmesi ile atanan makam. Vali dediğiniz kişi bu açıdan tamamen devlettir. Kimi temsil...
Vesayet işbaşında
28 Şubat modern darbe ile iktidardaki hükümet devre dışı kalıyor. Fazilet partisi kapatılıyor, vekiller boşta kalıyor. Saadet Partisi adı ile merkez yapı devam ediyor, bir grup yeni yapılanmaya gitmek istiyor gençler ya da ak saçlılar söylemleri......
Günümüzün “İngiliz Vali”leri
Hindistan İngiliz esaretinde… Bir İngiliz vali tarafından yönetilmektedir. İstanbul işgal altında; İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar… Hindistan'daki Müslümanlar İstanbul'un işgal altında olmasından dolayı aralarında para toplarlar...
ABD’nin savaş kaşıntısı
Irak devleti kimyasal silah üretiyor, 'Ey dünya beni destekleyin” diyen ABD Irak'a müdahale ediyor ve savaş sonunda Irak'ın elinde kimyasal silah olmadığı kesin olarak anlaşılıyor. Kimyasal silah yalanından doğan savaş itibariyle...

banner39

banner41

banner38

banner48