Mahmut Aydın
Mahmut Aydın
Yazarın Makaleleri
İlgisizlik ve sahiplenmemek
Selam tevhit davası diye bilinen ve 17-25 Aralık operasyonunda da bu dava konusu dosyanın kullanılan şekli ile 17 Aralık sonrası tutuklananların yolsuzluk hırsızlık dosyası adı altında olmuştur. Selam tevhit dosyasının 25 Aralık'ta...
CHP ve günü anlamak
Ülkede kurucu irade olduğu iddiasında olacaksın, tüm iktidarın askeri darbe ile marifetiyle olacak. Ülkede kurucu irade iddiasında olacaksın, ülkede yapılmış olan tüm askeri darbeleri desteklemiş ya da bizatihi içinde olacaksın. Ülkede kurucu...
Şimdi kim kimi nasıl anlıyor?
1920 yılında kimler nasıl anlıyor ve KİMLER iktidar idi? 1950 yılında kimler nasıl idi ve iktidar nasıl idi? 1960 yılında darbeyi yapanlar nasıl bir iktidar murad etti? 1960 darbesi ardından kimlerin önü açıldı, kimlerin geleceği yok edildi?...
İşgalin adı Londra ve Chp
1908 yılında hükumet olan zihniyet halk tarafından istenmeyince sokak gösterileri başlar, ardından Selanik'ten hareket ordusu İstanbul'a gelir ve kayıtlardaki ilk darbe gerçekleşir 1909 yılında. Ardından balkan savaşları, 1. Dünya...
Dokunulmazlık
Vekil dokunulmazlığı ya da temas isteği… Malum uzun yıllardır milletvekili dokunulmazlığı üzerinde tartışmalar devam etti. Dokunulmazlık üzerine en çok CHP çığırtkanlık yaptı. Malum yargı darbecilerin organize ettiği hizmet hareketinin...
Biz ve Devlet
Siyasi duruş olarak cumhuriyetin kurulması ile birlikte bazılarımız yok sayıldı, ötelendi, itildi, kakıldı bazen de aşağılandı. 1918-1923 işgal yılları ardında cumhuriyet ilan edildi… İlan edilen cumhuriyet değerleri ile devlet-i aliyye...
Türkiye ya da Türk ulus devleti
Türkiye; kelime olarak Türklerin oluşturduğu yer anlamına gelir, şayet bu anılma bir devlet içeriyorsa beraberinde bir ulus devleti olduğunu anlarız, Almanya Almanların oluşturduğu, Bulgaristan Bulgarların oluşturduğu devlet ya da yer gibi...
Değişim ve dönüşüm
Fransız devrimi ile dünyada ki devletler değişim ve dönüşüm yaşadı. Fransız devrimi ile nice devletler yıkıldı, yerlerine, tarih sahnesinde ilk kez ulus devletleri zuhur etti. Aynı coğrafyada yaşayan, aynı devlet çatısı altında olan...
Beklenti
15 Temmuz'da ortalığı kana bulamış olan hizmet hareketi şimdi beklenti içinde; neymiş efendim OHAL kalktığında ertesi gün tutuklu olanlar serbest kalacak, çünkü hukuken FETÖ 15 Temmuz'dan sonra terör örgütü olduğu ilan edildi...
Kim, neyi, nasıl inşa etmek istiyor
1908 yılında iktidar olan zihin yapısı ardından karşı çıkışları bastırmak ve kalıcı iktidar olmak için 1909 yılında ilk kayıtlara düşen çağımızın askeri darbesi gerçekleşti. Ülkenin, halkın, halkaların, devletin ayarı kalıcı...
İhbar
Malum 15 Temmuz'da kesin deşifre olan hizmet hareketi, 1960 darbesi ile resmen devlet içinde yapılandırılmış, korunmuş, kollanmış ve yurt dışında NATO marifetiyle örgütlenmesi sağlanmış, dünyanın en tehlikeli örgütlerden biri olarak,...
Osmanlı tebaası sonrası bağımsız olan devletler
Osmanlı hanedanlığı kurduğu devlet sistemi ile yönettiği halkın mensubiyetine bakmadan, onların özgür yaşam alanlarına müdahale etmeden inşa etmiş olduğu yönetim biçimi ile çağında derin bir hüsnü kabul elde etmiştir. Devlet-i aliyye...
Kaza üzerine
Belki de başka zaman kaza diyebileceğimiz olay neden aklımıza şimdi başka soruları getiriyor? Batı, İkinci Dünya savaşı sonrasında çizdiği sınırların şimdi sinir uçları ile oynuyor… Neden Misak-ı Milli'ye razı olundu? Yitik hafıza...
1908 öncesi mümkün mü?
1960 darbesi birkaç aklı evvel askerin aklına estiği için eline silah alarak iki bakan, bir başbakan ve binlerce askeri ihraç eden bir istisna, anlık davranış bozukluğu değildir. 1960 darbesi; 1908 yılında hükümet olmuş bir anlayışın kötü...
1908 öncesi mümkün mü?
1960 darbesi birkaç aklı evvel askerin aklına estiği için eline silah alarak iki bakan, bir başbakan ve binlerce askeri ihraç eden bir istisna, anlık davranış bozukluğu değildir. 1960 darbesi; 1908 yılında hükümet olmuş bir anlayışın kötü...
1960 Ve 15 Temmuz Zihniyeti
İttihat Terakki 1908 yılında devlet-i aliyye'de hükümet olur. Uygulamaları nedeniyle halk rahatsız olur ve sokak protestoları ciddi anlamda karşılık bulur. Hareket ordusu bu tepkileri bastırmak için Selanik'ten İstanbul'a yürür....
Siyaset esnafı
Siyaset bir iddia işidir, bildiğiniz inandığınız görüşler ile iktidar olma, yönetme işi siyaset olsa da toplum içinde sürekli olarak her şeyin kendileri için fırsat olduğuna inan kimilerini göre sosyal, atılımcı yağmacı, yağcı ya...
Seçim ve halkın teveccühü
Her şey sandık diyen bir anlayış, seçmenin kesin iradesine saygılı bir teslimiyet içinde iken, her şey sandık değildir diyen darbeci zihin yapısı ile sürekli olarak elinde tuttuğu iktidarı için savaş içinde olmuştur.  Her şey sandık...
MAKAM SAHİPLERİ KONUŞUYOR
Efendim gelen listeler abartılı, masum ya da yanlış elemanlar atılıyor… 200 binden fazla kişiden söz ediyoruz, BELKİ DE 500 BİN KİŞİ, binlerce mankurt içinde hatalar var mı, var, kasıt var mı var, iftira var mı var. Yüz binler içinde...
Makam sahiplerine
Cemaat denilen 1960 darbesinin kurgusu olan yapılanma okul işine başladığında ilk itirazım bunlar, bu mıymıntı uyuşuk adamların eğiteceği çocuklar iradesiz olur, en iyi beyinleri topluyor ve toplumun geleceği ile oynuyorlar diyerek sürek...
“TÜRKLER”
Devlet-i aliyye'de Türkler var mıydı? Anadolu ve ağırlıklı olarak balkanlarda kimler yaşardı? Yüzyıl önce kimler kendilerini nasıl ifade ederlerdi? Yüzyıl önce yazılmış ya da kayda geçmiş belgelerdeki ifadeler nasıldı? Çanakkale...
1960 darbe anayasası ardına eklemlenmiş 1980 darbesi
1908 hükümeti ardından 1909 yılında darbecilerin hükümet olmaları, hareket ordusu İstanbul'a gelir idamlar ve padişah tahtan indirilir. 1920, 1946 yılları arasında seçim yolu ile atanmış vekiller mecliste ve ülke yönetimi bu şekilde...
Kongre Değil, Bu Değişimin Ayak Sesleri
21 Mayıs Pazar… 1908 yılında hükümet olan zihniyet 1909 yılında hareket ordusu ile darbe yaptı ve padişahı azletti. 1920 yılında cumhuriyet ile iktidarına devam etti… 1920 sonrası ülkedeki tüm radikal değişiklikleri gerçekleştirdi....
Beklenti ve eklenti!
Devlet-i aliyye milletler topluluğu iken Türkiye Cumhuriyeti, ulus devleti olarak yoluna devam etti ya da ettirildi. Etti ya da ettirildi… Ülke insanına ilk kez ‘nasıl yönetilmek istersin' sorusu soruldu ve 16 Nisan'da yüzde 51,4 ‘evet...

banner39

banner41

banner38

banner48