Ali Recai
Ali Recai
Yazarın Makaleleri
Amerikan istihbaratınca desteklenen tarikatlar!
(Devasa Bütçeler) Önceki makalelerimizde, Dünyayı ( Asya, Avrupa ve İslam Dünyası) kontrolü ( ekonomik ve Dinsel)  altına almak için kurduğu muazzam sermayeli Global Tarikatlardan bahsetmiştik. Bunların ortak özelliği, misyoner faaliyetleridir....
ABD’NİN KURDUĞU TARİKATLER (2) (Basına Yansıyan Raporlardan Alıntıdır)
CIA, kurduğu ve kontrol altında tuttuğu bu üç tarikat vasıtasıyla; hem Budist âlemi, hem Hristiyan âlemi hem de İslam âlemi üzerinde hegemonya kurmayı amaçlamaktadır. Üç tarikatın faaliyet alanları da hemen hemen benzer. Opus Dei Tarikatı'nın...
Dünyayı etkileyen tarikatler! (2)
Tarikatın Türkiye'deki en önemli etkinliklerinden biri de 1991 yılında İstanbul'da gerçekleşti. President Otel'de düzenlenen bu toplantıya katılan Hıristiyan din adamları, Müslüman din adamları, basın ve medyaya kapalı üç...
Dünyayı etkileyen tarikatler! (1)
Son yıllarda medyanın gündeminden düşmeyen, 'Moon” tarikatını halkımız merak etmeye başladı. Bu merakı bir nebze de olsa gidermek maksadıyla, Nokta Dergisi'nin bu konuda yaptığı geniş bir araştırmadan iktibasla sizlere sunacağım....
MEVLANA’NIN TERAZİSİYLE FETÖ!!
Hz. Mevlana; ruh, tahta kılıç gibi kesmez ve işe yaramaz bir halde ise değiştir, demiştir. Ruh nasıl değiştirilir ve nerede bulunur? Sorusuna cevaben buyuruyor ki, bahsettiğim ruh kılıcı evliyaullahın silah deposundadır. Onların nazar ve...
Fetö ve sihir hak mıdır?
'Münafıklar kendi şeytanları iblis gibi şerir arkadaşlarıyla yalnız kalınca biz seninle beraberiz derlerdi” (Bakara 14) Ayeti kerimesinde iblis (hakiki şeytan) mecazen kullanılmıştır. Hazreti Süleyman'ın vefatından sonra kâhinler...
DECCAL ALLAH’IN DİLEDİĞİ KADAR YERYÜZÜNDE KALACAK.(2)
Taberani ‘el- Kebir'  adlı eserinde, Beyhaki öldükten sonra dirilme bölümünde,sağlam bir senetle Abdullah bin Muakkil (ra)' den şunu tahric ederler: -Resullullah (sav) buyurdular ki: 'Deccal Allah'ın dilediği kadar yeryüzünde...
Benim Ümmetimden Bir Cemaat Hak Üzere Savaşacak (1)
Bölgemizde bitmek bilmeyen olaylar, savaş, kan, gözyaşı ve Müslümanların içine düştükleri felaketlere baktığımızda, bir an için Hz. İsa ve Mehdi hakkında varid olan hadisler aklıma geldi. Bir nebze ferahlamak ve sonuç itibarıyla güzel...
Ne ekersen onu biçersin!
Dünyanın sevilmesi gereken yüzü olduğu gibi, sevilmeye değmeyen ve nefret edilen yüzü de vardır. Bir arif-i billah şöyle der 'Eğer dünya, seni ahireti talepten gafil kılarsa o bir meta-ı gururdur. Fakat seni rıza-i İlâhîyi ve ahireti...
Hangi dünya?
Ramazan ayı, rahmet, dua ve mağfiret ayıdır. Bu ay Kur'an ve Hadislerin ifadesiyle aynı zamanda manevi hasenat ve sevap tohumlarının ekildiği ve ‘Bir'e yüz, bin, on bin ve otuz bin' sevabın verildiği bir aydır.  Şeytanların...
İzzet Allah'ın yanındadır
Bir önceki makalemizde, gücü, kuvveti, şevketi ve izzeti ‘Batılıların, Mimsiz medenilerin' yanına sığınıp da onlardan almak isteyenlere Nisa (139) Süresindeki şu ayet-i kerime: 'Onlar ki, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinirler....
Ramazan Bayramı ve Katar Meselesi
Evvela, İslam âleminin bayramının büyük müjdelere ve fütuhata vesile olmasını, birliğe ve ittifaklarını netice vermesini Cenâb-ı Allah'tan niyaz ediyorum.  Tabii ki, siz kendi durumunuzu değiştirmedikçe Allah da sizin ile ilgili...
Dünya bir oyun ve oyalanma yeridir!
Dünyanın sevilmesi gereken yüzü olduğu gibi, sevilmeye değmeyen ve nefret edilen yüzü de vardır. Bir arif-i billah şöyle der 'Eğer dünya, seni ahireti talepten gafil kılarsa o bir meta-ı gururdur. Fakat seni rıza-i İlâhîyi ve ahireti...
Çirkin yüzlü dünya?
Ramazan ayı, rahmet, dua ve mağfiret ayıdır. Bu ay Kur'an ve Hadislerin ifadesiyle aynı zamanda manevi hasenat ve sevap tohumlarının ekildiği ve ‘Bir'e yüz, bin, on bin ve otuz bin' sevabın verildiği bir aydır.  Şeytanların...
Müslümanlığın çağdaşlığı olur mu? (2)
Bir önceki yazımızda Yahudilerin nasıl Allah'ın kanunlarını ve nizamını değiştirerek, menfaatleri karşılığında dünyevileştirdiklerine değinmiştik. Hemen akabinde bunların benzerlerinin bu asrımızda Müslümanların arasında da...
Zillete düşen müslümanlar!
Bilirsiniz, Yahudilerin 'seçkin millet” olma iddiaları önceden beri vardır. Gerçekten Allah, İlahi emaneti ve risalet vazifesini onlara vermişti.  O günkü insanların en üstünü kılmıştı. Düşmanları olan Firavunu ve kavmini helak...
Allah için birbirimizle uğraşmayalım! (1)
Bir önceki makalemize şöyle başlamıştık; Ülkemizde cereyan eden ‘dış kaynaklı' olaylarla ilgili olarak köşemi ulema-i İslam'dan; M. Abduh, C. Afgani, Bediüzzaman… ve istiklal şairimiz merhum M. Akif Ersoy'a emaneten vermek...
Allah için birbirimizle uğraşmayalım! (1)
Ülkemizde cereyan eden ‘dış kaynaklı' olaylarla ilgili olarak köşemi ulema-i İslam'dan; M. Abduh, C. Afgani, Bediüzzaman… ve istiklal şairimiz merhum M. Akif Ersoy'a emaneten vermek istiyorum.  Bundan yüzyıl önce bakınız...
Almanlar bize hiç dost olmadı ki! (2)
Bir önceki makalemizde Kur'an'ın, kâfirleri dost edinmeyiniz, ayetlerini nazara vererek, çevremizde pek çok kişinin bilerek yahut ta bilmeyerek, bunlara sevgi beslediklerini, bunlara perestiş ettiklerinin varlıklarından söz etmiştik....
Ey iman edenler kâfirleri dost edinmeyin?  (1)
Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde, Kâfirleri, Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyiniz diye, ayetler, emirler vardır. Müfessirler, bu dostluk kısmını açıklamışlar; birisi şahsi, zati dostluk, diğeri de, sıfat ve sanatına yönelik...
ŞARK-İSLAM MEDENİYETİ!
Bir önceki yazımızda Batının 'eğitim yoluyla bu ülkenin köklerini kuruttuğunu ve eğitilen yeni nesilleri de kendine hayran ve tapıcı, olarak yetiştirdiğini, söylemiştik. Eskiden kılıçla yapılan savaşların artık yerini kaleme yani...
İnsanlığın baş belası eğitim!
Bugün her baba, her aile çocuğundan şikâyet ediyor. Her öğretmen öğrencisinden, toplum birbirinden, agresif tavırlardan mustarip.  Fiziki şiddetten gün geçmiyor ki, medya haber vermesin.  En ufak bir kıvılcım patlamalara yol açıyor....
CHP’nin korkusu acaba nedendir?
CHP başından beri Başkanlık Sistemine karşıdır, Parlamenter Sistemde ölümüne ısrar ediyor, diyoruz. Hatta konuşmaya, müzakere etmeye bile yanaşmıyor. Nedenini de 'Halk korkusu” diye ifade etsek yanılmış olmayız. Ama bunu ifade ederken,...
Neden ulema birbirini inkar ediyor?
İnsanlar aynı olay üzerinde farklı farklı fikir ve görüşler ileri sürebiliyor. Bu o derece ileriye gidiyor ki, bu ülkede okumuş tahsilli bireyler, bir bakıyorsunuz, medyada, horoz gibi vuruşuyorlar. Kendileri gençlere örnek olmaları gerekirken;...

banner39

banner41

banner38

banner48